รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันยางพาราเข้าตลาดโลก

Spread the love

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ห่วงใยชาวสวนยางพารา ยืนยันพร้อมผลักดันให้ยางพาราเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

            วันที่ (30 ก.ย.63) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงงานไทยฮั้ว ยางพารา สาขาบางกล่ำ พบปะเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพารา ที่บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

            สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ พบว่าขณะนี้ราคายางดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ตลาดมีความต้องการยางพาราเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางแผ่น ยางแท่งขายดี และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีความต้องการใช้ถุงมือยางมากขึ้น จึงทำให้น้ำยางข้นเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ประกอบกับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องเร่งเปิดตลาดยางในหลายประเทศ

             นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม นำยางพาราไปทำเสาหลักเร็ว คาดว่าความต้องการใช้ยางพาราจะเพิ่มมากขึ้นอีก ที่สำคัญคือมาตรการเพิ่มเติมของกระทรวงพาณิช ที่กำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งต้องรายงานการสต๊อก ขณะนี้กรมการค้าภายในได้เริ่มเข้าตรวจสต็อกแล้ว ส่งผลให้พ่อค้า ต้องเร่งซื้อน้ำยางมาสต๊อกไว้ให้มากขึ้น มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ราคายางพาราดีขึ้นรวมถึงมาตรการทางการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตามหากเกิดสภาวะยางพาราตกต่ำอีก รัฐบาลก็ยังมีนโยบายในเรื่องของประกันรายได้ชาวสวนยาง โดยจะมีเงินชดเชยให้กับชาวสวนยางพาราหากราคายางตกต่ำ

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ /ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts