ศรัทธาดั่งขุนเขา เททองหล่อ พระมหาจักรพรรดิกวนอิมแลสองทะเล สองสมเด็จคู่โลกา

Spread the love

ศรัทธาดั่งขุนเขา(คอหงส์)เททองหล่อพระมหาจักรพรรดิกวนอิมแลสองทะเล สองสมเด็จคู่โลกา(เมืองหาดใหญ่)

            นายติณฐ์วรเวช  รุ้งมณีวรรณ (นายกสมาคม)เมตตาธรรมมหาโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้และคณะกรรมการ   จัดงาน พิธีมหากุศลเททองหล่อองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกร (พระกวนอิมแฝด)จักรพรรดิกวนอิมแฝดหมายถึงการหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมพร้อมกัน ๒ องค์ขนาดฐานกว้าง๒๑นิ้วสูง๑.๒๐เมตร ประดิษฐานไว้ที่ภาคใต้ ณ ธรรมสถานโพธิสัตว์กวนอิมเขาเทวดา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและอัญเชิญขึ้นเหนือประดิษฐาน ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ(วัดถ้ำเมืองนะ)ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

           พร้อมทั้งหล่อองค์สมเด็จเจ้าพะโคะ(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด)และองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสครบ 88 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563


          ซึ่งกิจกรรมหล่อพระช่วงเช้านิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงจากคณะพราหมณ์จากจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณหน้าลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ การแสดงเชิดมังกร-สิงโตจากจังหวัดนครสวรรค์


          โดยมีรศ.ทพ.ดร.หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัชประธานฝ่ายคฤหัสถ์,นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์(ผวจ.พัทลุง)พลเรือตรีกฤษฎา รัตนสุภา(ผบช.ทรภ.๒)คุณแม่บุญประคอง พิบูลย์,นายพิชัย วัฒนะพยุงกุล(นายกสมาคมไทย จีน)นายสุชาติ จันทรโชติกุล(ประธานผู้ประสานงาน)ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล(ประธานกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง)นายมงคล ชีทรัพย์เจริญ(นายกสมาคมอาวุโส)นางสุริยาพร วัฒนทวีกุล มีท่านนักบุญออกโรงทานอาหารมังสวิรัติ-อาหารเจ-ขนม-เครื่องดื่มบริการนักบุญทั่วไป


              พระครูปลัดภูวนัย  สุเมธโส(เลข.รองฯจจ.สข)    วัดศรีสว่างวงศ์ประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา     พิธีเททองเวลา14.58 น.พระเกจิอาจารย์แดนใต้ปรกสี่ทิศในพิธีเททอง1.พระธรรมวงศาจารย์ (ทป.จภ.18)วัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง)หาดใหญ่ประธานฝ่ายบรรพชิต 2.พระครูสังวรธรรมจารี(ผล อิสฺสโร)วัดทุ่งนารี พัทลุง 3.พระครูปุญญาพิศาล(วิชาญชัย กตปุญโญ)วัดราชประดิษฐาน(พะโคะ) จ.สงขลา 4.พระอธิการสุวรรณ ญาณสุทฺโธ  วัดน้ำน้อยนอก จ.สงขลา


            มีองค์ร่างทรงของศาลเจ้าในจังหวัดสงขลาอาทิ องค์เทพนาจาโดยอาจารย์นิเวศน์ ถาวรจากศาลเจ้าเทพนาจาหาดใหญ่ (บ้านเกาะหมี)ศาลพระเสื้อเมือง จ.นครศรีธรรมราช ศาลเจ้ากวนอิมเก็ง จ.ตรัง


           ในพิธีมีท่านผู้มีเกียรติ ตัวแทนจากชมรม สมาคม มูลนิธิองค์กรหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนโรงเรียน ศิษยานุศิษย์และนักบุญร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ตำหนักสายธารฟ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม(เขาคอหงส์)สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts