จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าว พร้อมการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

Spread the love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันนี้้ 9 มิ.ย. 60  เวลา 17.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสถามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าว ถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน  2560 นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ยืนยันความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายนิพนธ์   บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   นายพระประสิทธิ์  เล็กสุทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสงขลา  นายประสงค์  บริรักษ์  นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผศ.สุพจน์  โกวิทยา  รองอธิการบดีดฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พ.ต.อ. เอกกฤต  วิริยะภาพ  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  เพื่อแสดงความพร้อมของจังหวัดสงขลา ระบบการจัดการแข่งขัน  สนามแข่งขัน  พิธีเปิด-ปิด การเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์  การจัดระบบจราจร การรักษาความปลอดภัยและด้านอื่นๆ  และพร้อมกันนี้  ดร.วิษณุ  เครืองาม   รองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานเปิดสนามติณสูลานนท์  อย่างเป็นทางการ  พร้อมแจกรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต ระดับภาคใต้อีกด้วย

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” จะมีทั้งหมด่ 45 ชนิด 56 สนาม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน  2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35  “สมิหลาเกมส์”  ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม  2560 

ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน ช่วยกันสนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสองชนิดครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ เป็นชื่อเสียงและความภาคภูมิใขของชาวสงขลาสืบต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics