เทศบาลนครสงขลา จัดอบรม ส่งเสริมความรู้ ต่อเนื่องแก่ อสม. พัฒนาศักยภาพ

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา
Spread the love

เทศบาลนครสงขลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่ อสม. พัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุข เน้นสามารถให้ความรู้และช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนได้

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา
บ่ายวันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา เทศบาลนครสงขลา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรม (ศสมช.) โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม

อสม.
สำหรับการอบรมฯ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุขและในด้านต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก  นายแพทย์กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา  โรงพยาบาลสงขลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงเน้นย้ำ6 มาตรการสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ การคัดกรอง/วัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เว้นระยะห่าง/ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม และสแกนแอป “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts