ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ

Spread the love

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.45 น. ที่ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคล

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
มุสตารี มะ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts