นิพนธ์ฯ แจกโฉนดฯ 66 แปลงให้ชาวลำพูน หลังรอคอยนาน 30 ปี ตอกย้ำ นโยบาย “ทำได้ไว ทำได้จริง”

Spread the love

“30 ปีที่รอคอย”
นิพนธ์ฯ แจกโฉนดฯ 66 แปลงให้ชาวลำพูน หลังรอคอยนาน 30 ปี ตอกย้ำ นโยบาย “ทำได้ไว ทำได้จริง”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 66 แปลง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นิพนธ์

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 กันยายน ปีที่แล้ว นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อรับฟังปัญหาและความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่”ปิงห่าง” เขตอำเภอเมืองลำพูน ประสบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และขาดหลักฐานทางที่ดิน ดังนั้น นายนิพนธ์ รมช.มท. จึงได้สั่งการไปยังกรมที่ดิน ให้นำข้อมูลปัญหาดังกล่าวฯ เข้าดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพราะประชาชนในพื้นที่ปิงห่าง เขตอำเภอเมืองลำพูน นี้ ต่างรอคอยเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขมานานกว่า 30 ปี ที่ประชาชนทำกินในผืนดินโดยไม่มีหลักฐานและเอกสารสิทธิ์ใดๆ จึงเป็นที่มาของการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในวันนี้

แจกโฉนด

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดลำพูนนี้ มีทั้งสิ้น 66 แปลง ประกอบด้วย ออกโฉนดที่ดิน (ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม) จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 11-1-91.8 ไร่ และในระวางพื้นที่ดำเนินการจำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 3-0-27 ไร่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 66 แปลง เนื้อที่ 14-2-18.8 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ปิงห่าง เขตอำเภอเมืองลำพูน

รมช.มท. กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นรากเหง้าที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ หากประชาชนมีที่ดินครอบครองอย่างถูกต้องเป็นของตนเองแล้ว ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น เกิดการหมุนเวียนสร้างการผลิต แลกเปลี่ยน กระตุ้นเศรษฐกิจได้”

มท.2 ยังกล่าวด้วยว่า “การเดินทางมาในวันนี้ ตนมาติดตามงานหลังจากที่ที่ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ทราบว่า ประชาชนรอคอยที่จะมีทีาดินเป็นของตนเองนานมาก บางรายกว่า 30 -​ 40 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นและสำเร็จโดยเร็ว วันนี้จึงเป็นการตอกย้ำในนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ประชาชนว่า “ทำได้ไว ทำได้จริง” เพราะความทุกข์ร้อนของประชาชนรอไม่ได้ จึงถือโอกาสนี้ขอขอบเจ้าหน้าที่กรมที่ดินทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณผวจ.ลำพูน ขอบคุณนายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยกันสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวลำพูนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ และถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้่างความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงเข้าถึงทรัพยากรของชาติ อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ประชาชน ”

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: