กฟผ.จัดอบรมมัคคุเทศก์เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

Spread the love

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตข่าวเพื่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชี่ยลและสื่ออื่นๆ ให้แก่มัคคุเทศก์พลังงงาน กฟผ. หวังให้นำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 กฟผ.ได้จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา เป็นประธาน มีมัคคุเทศก์พลังงาน กฟผ.จากอำเภอเทพา เข้าร่วมสัมมนากว่า 30 คน
          สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมหรรณพ นวลสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ พร้อมด้วยทีมงานจาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวไทย อสมท. ร่วมกันบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าว การทำสกู๊ปข่าว การถ่ายภาพประกอบข่าว การตัดต่อเบื้องต้นผ่านสมาร์ทโฟน การสื่อสารผ่านโซเชี่ยล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเล่าประสบการณ์ในการทำข่าวจากนางกนกนวล อินสมภักษร ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวไทย อสมท. ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้มัคคุเทศก์พลังงาน กฟผ.มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข่าว รวมทั้งการผลิตและเผยแพร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความน่าสนใจ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ผลิตเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

          นางสาววารุณี หีมโต๊ะเต๊ะ มัคคุเทศก์พลังงานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา กล่าวว่า ” จากการได้มาสัมนาในครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการเขียนข่าวที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมทั้งได้มิตรภาพ ได้ความสนุก และที่สำคัญได้เทคนิคในการเขียนข่าวที่ถูกต้องซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้นำประสบการณ์ที่ได้มาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานภายในกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน ซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลนจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางกลุ่มเพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจเข้าถึงในวัตถุประสงค์ กิจกรรมของทางกลุ่มที่ได้ดำเนินการไปอีกด้วย และที่สำคัญต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในวันนี้”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics