สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน

Spread the love

 

วันนี้ (16 พ.ค.2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาพระราชทาน และนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน จังหวัดสงขลามีนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยและได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 5 ทุน ดังนี้ นายเอกพจน์ ชีวะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / นางสาวสุธิมา พงษ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / เด็กหญิงจิรภัทร์ พงษ์สุวรรณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ /เด็กหญิงฐิติพร เวชกะ โรงเรียนเขาแดง(ราษฎร์อุปถัมภ์) / เด็กหญิงทัศนา เวชกะ โรงเรียนเขาแดง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่ง อัมพรสถานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับเงินทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 12 จังหวัด 129 อำเภอ 835 ตำบล 6,307 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 587,544 หลังคาเรือน ประชาชนเดือดร้อน 1,815,615 คน มีผู้เสียชีวิต 99 ราย บ้านเรือนเสียหาย 11,818 หลังคาเรือน ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการเงินทุนการศึกษาดังกล่าว
ซึ่งทุนการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยจัดสรรให้เป็นปีการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีละ 6,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ 11,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ18,000 บาท และปริญญาตรีปีละ 125,000 บาท

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts