เทศบาลหาดใหญ่ทำความสะอาดเมือง

Spread the love

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้ทำความสะอาดบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาล ไปยังถนนเพชรเกษม ตลอดสาย ศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts