มทร.ศรีวิชัย พบปะสื่อมวลชน

Spread the love

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560   ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จัดโครงการ มทร.ศรีวิชัย พบปะสื่อมวลชนสื่อสารสร้างสรรค์ความเข้าใจที่ดี “ทิศทางการก้าวเดิน มทร.ศรีวิชัย” เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย กับสื่อมวลชน ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics