ผู้ว่าฯสงขลา พร้อมด้วย รอง เลขา ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทครอบครัวสองสามีภรรยา

Spread the love

วันที่ (6 มี.ค.60) ที่วัดลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา  นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไกรสร วิสิษฐ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา แก่ทายาทครอบครัวภูววิมิล ซึ่งคนร้ายได้ทำร้ายนายกาจพน ภูววิมล อายุ 51 ปี และ นางฐิตาภา ภูววิมล อายุ 41 ปี สองสามีภรรยา ก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ลงมือทำร้ายทั้งสองคนภายในสวนยางพาราหมู่ 6 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ก่อนที่จะอุ้มขึ้นรถนำร่างมาทิ้งจากสะพานรวมใจภักดิ์ลงในแม่น้ำเทพาเพื่ออำพรางศพ แล้วปล้นรถเพื่อนำไปก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในวันนี้เป็นวันฌาปนกิจศพสองสามีภรรยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งสองครอบครัว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในกรณีเสียชีวิต แก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัว รายละ 6,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ นายไกรสร วิสิษฐ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัดสงขลาแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 1,000,000 บาท แก่ครอบครัวนายกาจพน ภูววิมล จำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้แก่ นางปราณี สุวรรณรัตน์ (มารดา) และ นายสุภากรณ์ ด.ญ.วรินทร์ ภูววิมล และเงินช่วยเหลือครอบครัวนางฐิตาภา ภูววิมล โดยมอบให้แก่ นางสมนึก ศรีคงแก้ว (มารดา) และ นายสุภากรณ์ ด.ญ.วรินทร์ ภูววิมล 
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่บุตรในระยะสั้นและยาว ซึ่งจะได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาตามประกาศ ศอ.บต. เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต คือ นายสุภากรณ์ ภูววิมล อายุ 14 ปี ได้รับทุนการศึกษารายปีๆละ 10,000 บาท เงินยังชีพรายเดือนๆละ 1,500 บาท ระดับ ปวส.และอุดมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษารายปีละ 20,000 บาท เงินยังชีพรายเดือนๆละ 2,500 บาท และ ด.ญ.วรินทร์ ภูววิมล อายุ 6 ปี กำลังศึกษาชั้นอนุบาล ได้รับทุนการศึกษาปีละ 6,000 บาท และเงินยังชีพรายเดือนๆละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาท เงินยังชีพเดือนละ 1,500 บาท ระดับ ปวส.และอุดมศึกษาจะได้รับทุนการศึกษารายปีละ 20,000 บาท เงินยังชีพรายเดือนๆละ 2,500 บาท ในส่วนการเลี้ยงดู ได้ประสานให้สำนักงานพัฒนาสังคทมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อำนวยความสะดวกดูแลการจดทะเบียนรับเป็นลูกบุญธรรมซึ่งน้าชายจะรับผิดชอบดูแลบุตรผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้นักจิตวิทยาโรงพยาบาลเทพาเข้ามาดูแลสภาพจิตใจทั้งบุตรชาย บุตรสาว และมารดาผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งสร้างความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะพบเจอกับครอบครัวของตนเองอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts