ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 ครบรอบ 28 ปี

Spread the love

ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 ครบรอบ 28 ปี และวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลในสังกัดที่ล่วงลับไปแล้ว

วันนี้ (11 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา พลเรือโท สำเริง จันทรโส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 ครบรอบ 28 ปี และวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2  โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 42 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังพลในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีทางศาสนาอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วและความเป็นสิริมงคล

พลเรือโท สำเริง จันทรโส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการสถาปนาหน่วยขึ้นมาเมื่อปี 2535 จากกองเรือเฉพาะกิจ เป็นกองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ และยกฐานะขึ้นมาเป็น ทัพเรือภาคที่ 2” ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เมื่อ 1 เมษายน 2552 โดยมีหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักร และรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยทัพเรือภาคที่ 2 ได้สนองภารกิจตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยสร้างหน่วย สร้างกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ภารกิจในการปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนเตรียมความพร้อมสรรพกำลัง เรือรบ อากาศยาน กำลังพลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในทุกๆ ด้าน

ถือได้ว่าเป็น 28 ปี ที่ทัพเรือภาคที่ 2 ได้เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ทัพเรือภาคที่ 2 และกองทัพเรืออีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts