เทศบาลควนลังและอบจ.สงขลา ร่วมจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2563

Spread the love

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2563 นายนฤทธิ์  มงคลศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ  โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลังให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

งานเมาลิดสัมพันธ์ เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อิหม่าม ผู้นำชุมชนและพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยใช้ชื่องาน  “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม”  เพื่อเทิดพระเกียรติศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวทางพระศาสดา ของพี่น้องไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาอิสลาม

2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลามของพี่น้องมุสลิม

3.เพื่อฉลอง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่านศาสดามูฮัมหมัดซึ่งเป็นแบบอย่างของมุสลิมและมุสลิมทั่วโลก

4.เพื่อสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของพี่น้องต่างศาสนิก

การจัดงานมีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ภายในงานมีพิธีทางศาสนาอิสลาม การดุอาร์ขอพร กิจกรรมบนเวที มีการแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม  ของเด็กเยาวชนศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด และโรงเรียนในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนต่างๆมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts