มรภ.สงขลา จัดโครงการ “ อบรมหลักสูตรบ่มเพาะคนดี ” ครั้งที่ 7

Spread the love

 

วันนี้ (29 มี.ค. 60) ที่ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตร   บ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 7  เพื่อฝึกและสร้างจิตสำนึกความรักชาติ รักแผ่นดิน และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ทั้งนี้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตรบ่มเพาะคนดี  จำนวน 49 คน

มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 7 ให้กับนักเรียนทุน   มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และนักเรียนทั่วไปขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกและสร้างจิตสำนึกความรักชาติ รักแผ่นดิน และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคม

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมหลักสูตรมบุ่มเพาะคนดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 เพื่อตอบสนองปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพลเอก เปรม ติณสุลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งท่านต้องการจะเห็นเยาวชน  ในจังหวัดสงขลา และเยาวชนในประเทศของเราเป็นคนดี  การจัดหลักสูตรฝึกเพาะคนดี    เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับทุนและนักเรียนทั่วไปเข้าอบรม  ได้เห็นบุคคลต้นแบบ   แห่งความดีงาม เช่น พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์  ตลอดจนบุคคลสำคัญที่เป็นคนดี     เช่น พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และบุคคลใกล้ตัว เช่น บิดา มารดา    หรือบุคคลต้นแบบแห่งความดี ที่ได้มาพูดคุยกับเราเรื่องความดีงาม ในการที่นักเรียนได้ไปเยี่ยมผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลาที่ผ่านมา  นักเรียนจะได้รู้ความจริงของชีวิตว่า  เมื่อคนเรามีความทุกข์  ย่อมต้องได้รับกำลังใจที่ดีเสมอ  และที่สำคัญเราต้องดูแลเอาใจใส่  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน  จะช่วยให้สังคมของเราและน่าอยู่มากขึ้น

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts