รณรงค์ (COVID-19)

Spread the love

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ สมาชิกอสม. ร่วมเดินรณรงค์เคาะประตูบ้าน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โดยให้ความรู้แก่ประชาชน “การป้องกันการแพร่ระบาดและวิธีป้องกันการติดเชื้อของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นดูแลสุขภาพเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลเจลล้างมือ แจกแผ่นพับให้ความรู้ COVID-19 ให้คำแนะนำหากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่อโรค รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน แจกแผ่นพับความรู้ เรื่องโรคที่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ แจกทรายกำจัดลูกน้ำ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฉีดสารชีวภาพกำจัดลูกน้ำ บริเวณที่เป็นแอ่งน้ำ คูระบายน้ำและจุดที่มีน้ำขัง เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง และบริเวณที่มีน้ำขัง รวมทั้งภาชนะต่างๆ ณ บริเวณตลาดคอมเพล็กซ์ ,ตลาดโรงแรมทัวร์ รัถการ ,ซอยมุสลิม ตลาดพลาซ่า 123 ,ตลาดริมทางรถไฟ, ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยความห่วงใย จาก เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่…

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts