พิธีต้อนรับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม  2563   โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดีทั้งยังได้รับรางวัลในการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัลได้แก่

1.เสิร์ฟยอดเยี่ยม ได้แก่ ปิญชาน์  พรหมฤทธิ์

2.สกัดกั้น(บล๊อก) ่ยอดเยี่ยม ได้แก่ กาญจนา  นิลนก

3.นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ สมิตนานันท์ โพธิกสริกร

4.ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ สุทธิรักษ์  จิตตกูล

 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้จัดพิธีต้อนรับถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีการจัดรูปขบวนเคลื่อนจากโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี  ไปยังถนนรัถการ ถนนชุมรัตน์อุทิศ หน้าหอนาฬิกา วงเวียนน้ำพุ เข้าสู่สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ และนายอมร  วงศ์วรรณ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนึีหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นางสาวกรุณา  ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล   นายสมพร จันทร์พัฒน์ รองผอ.ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  นายวีรศักดิ์  จงบุรี วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินฯ นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่  นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) และนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts