พิธีปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล

Spread the love

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2562    นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด  การแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่
โดย นายวีระศักดิ์ จงบุรี วิศวกรบริหารระบบจราจรทางอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ

ผลการแข่งขันฯ
ประเภททีมนักกีฬาชาย
ชนะเลิศ                   = โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ.ตรัง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ = โรงเรียนบ้านเหนือ จ.ยะลา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ = โรงเรียนแหลมทองวิทยา จ.นราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ ๓ = โรงเรียนตะบิงตีงี จ.ปัตตานี

ประเภททีมนักกีฬาหญิง
ชนะเลิศ                    = โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ = โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ = โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ ๓ = โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จ.ตรัง
ทำการแข่งขันฯ ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts