นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

Spread the love

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ซึ่งมีโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับมอบประชาชนทุกครัวเรือน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts