เปิดแล้วงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์  สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์  2019” ที่เซ็นทรัลเฟสฯหาดใหญ่

Spread the love

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 17.00 – 19.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ท่านสุเทพ  มณีโชติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด “ร้อยแก่นสารสินธุ์  สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์  2019”  ครั้งที่ 2   Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019   โดยมีนายสทิศ สิทธิมณีวรรณ​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ท่านสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ท่านสุวรรณี  เพียเอีย     ผู้แทนสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น  ประธานการจัดงาน

ท่านสทิศ  สิทธิมณีวรรณ    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร   พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ท่านจิรดา   พูลสวัสดิ์      ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

นายธนัท  โฆษะวิสุทธิ์      นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น

นายเอกชัย  แก้วรัตนะ  ปลัดอาวุโส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นเมือง Mice City และเป็นประธานกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีสายการบินเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ภาคเหนือ เชียงใหม่ – ขอนแก่น  ภาคตะวันออก ขอนแก่น –หาดใหญ่ เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว สิงคโปร์ – มาเลเชีย เดินทางสู่ขอนแก่น สามารถเชื่อมโยงจากขอนแก่นสู่นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาวได้     จังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดงานโรดโชว์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยนำกลุ่มโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นโรดโชว์ลด 50 %

นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มี ศาสนสถานที่โดดเด่นและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนมีสินค้าที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่    ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากไปสู่สาธารณชนให้นักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาครับทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชน อีกทั้งการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมและเทศกาลงานท่องเที่ยวทั้งในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกๆปี เพื่อเป็นการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง

 

ด้วยศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ“ร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอน เดย์ โรดโชว์ 2019 ” ( Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019) ขึ้น โดยนำสมาคมการท่องเที่ยว และการโรงแรม หอการค้า ผู้ประกอบการร้านของฝาก ของที่ระลึก นำผลิตภัณฑ์ และการบริการการท่องเที่ยว ไปแสดงและจำหน่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้”

ด้าน นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเติบโตมากขึ้น จึงได้จัดให้มี งานร้อยแก่นสารสินธุ์ สะออน ออนซอนเดย์ โรดโชว์ 2019” (Roi-Kaen-Sara-Sin Saon Onsorn Day Road Show 2019 ) โดยกำหนดจัดงานขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่

 

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน  2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ นนทบุรี (ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย)

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -14 ตุลาคม  2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -23  ตุลาคม  2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง

ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน  2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง  จังหวัดระยอง

  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ณ จังหวัดสงขลา  เป็นการจัดงานในครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -14 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของดีของเด่นจากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง การบริการการท่องเที่ยว  โรงแรม โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก รับส่วนลดมากมาย กว่า 50 % สำหรับโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น  กิจกรรม Business Matching การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ  โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์, ,เอิ้นขวัญ วรัญญา, จักจั่น วันวิสา , เต๋า ภูศิลป์ และนุช วิลาวัลย์ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานวันละ 30,000 คน จึงขอเชิญชวนชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: