มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ ร. 10

Spread the love

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เข้ารับโล่จากอธิบดีกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จาก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เนื่องในวันสถาปนา 123 ปี กรมป่าไม้ โดยก่อนหน้านี้หน่วยอนุรักษ์พลังงานได้จัดส่งภาพต้นรวงผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จมาเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 เข้าร่วมการประกวด โดยคณะการพิจารณาคัดเลือกจากรูปทรงลำต้นสูงใหญ่ สมดุลสวยงาม ดอกสวยงาม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการดูแลรักษาที่ดี และพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้พิจารณาเห็นสมควร

สำหรับประวัติต้นรวงผึ้งที่ส่งเข้าประกวด ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลา ในขณะนั้น มีแนวความคิดที่จะกราบบังคมทูลเสด็จ ทรงปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่ทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนพสกนิกรใน จ.สงขลา และพื้นที่ภาคใต้ จึงประสานขอคำแนะนำไปยังสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชการกุมาร (ณ ขณะนั้น) จึงทราบข้อมูลว่าเมื่อครั้งทรงตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จ.เพชรบุรี และทอดพระเนตรเห็นต้นรวงผึ้ง จึงมีพระราชประสงค์ให้ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ เมื่อทราบความแล้ว ผศ.ดร.ไพโรจน์ จึงสืบเสาะพันธุ์กล้าต้นรวงผึ้ง โดยได้ต้นกล้าจากประชาชนในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง จำนวน 2 ต้น สำหรับใช้เป็นต้นไม้ทรงปลูกในการเสด็จเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา  

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts