ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมรีวิวประกอบเพลง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 

Spread the love

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2562  ณ ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่  ชั้น 5  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิด ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมรีวิวประกอบเพลง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562   พร้อมด้วยนายปราโมทย์  สงสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 อาจารย์ธวัชชัย  พรหมรัตน์  หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 คณะกรรมการตัดสินจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณครูควบคุมทีม เยาวชนผู้เข้าประกวด 

 

นางนฤมล  อมรรัตน์วิทยา ประธานจัดงาน “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมรีวิวประกอบเพลง” ได้เปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสในเยาวชน เห็นความสำคัญของภาษาไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นมรดำของชาติสืบไป โดยมีผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ทำให้มีกิจกรรมดีๆสู่สังคม 

การประกวดครั้งนี้ มีโรงเรียนจากจังหวัด สงขลา พัทลุง และปัตตานี เข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน 10 ทีม โรงเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดทุกคน จะได้รับเกียรติบัติเข้าร่วมกิจกรรม คุณครูผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทนักร้อง และรีวิวประกอบเพลง เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดทุกคน 

ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท ประเภทนักร้อง ได้แก่เด็กชายสินทร  นิลพัฒน์ จากโรงเรียนบ้านคลองแงะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาทได้แก่ เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุวรรณโณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิง ชลิปรียา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ทีม B

ประเภทชนะเลิศ รีวิวประกอบเพลงได้ทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทได้แก่โรงเรียนสะบ้าย้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาทได้แก่โรงเรียนบ้านคลองแงะ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts