เริ่มแล้วเทศกาลปอเทืองบานที่รำแดง ครั้งที่7

Spread the love

วันพุธที่ 14 สิงหาคม  2562  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดนำ สื่อมวลชน ลงพื้นที่ อบต.รำแดง อ.สิงหนคร  จ.สงขลา เพื่อร่วมกิจกรรม เทศกาลปอเทืองบาน ที่รำแดง ครั้งที่ 7 

 

ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว มีธาตุไนโตรเจนในปริมาณสูง เลยได้ชื่อว่าเป็น ปุ๋ยพืชสด(ปุ๋ยอินทรีย์) นิยมใช้ในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์  วิธีการปลูก โดยการไถดะเพื่อปรับพื้นที่แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ลงบนพื้นที่ทำการเกษตร ปอเทืองสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการระบายน้ำดี ชอบอากาศร้อน อัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก ประมาณ 6 กิโลกรัมต่อไร่  พอต้นโตตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ชนาดลำต้นสูง 150 – 170 ซม. ดอกสีเหลืองจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน ดอกบานเต็มที่ก็จะไถกลบ เพราะเป็นช่วงที่ต้นเจริญงอกงามสูงสุดจะทำให้ดินได้ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ให้น้ำหนักสด (ต้นปอเทือง) ประมาณ 2 ตันต่อไร่ ให้ธาตุไนโตเจน  ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามลำดับ หลังจากไถกลบแล้ว 45 วัน ก็จะสลายตัวสมบูรณ์ หลักจากนั้นก็ปลูกพืชหลักตามได้  หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์จำหน่ายหรือเพื่อขยายพันธ์ ปอเทือง ต้องมีอายุ 120-150 วัน จะได้ผลผลิต(เมล็อปอเทือง) ประมาณ 80 กิโลกรัมต่อไร่ เปลือกของฝักจะเป็นสีเทา นำมาตากแดด 3-4 วัน กะเทาะเอาเมล็ดเก็บไว้ ราคาเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่ขายตามท้องตลาดประมาณ 40 บาทต่อกิโลกรัม

ทุ่งปอเทืองที่รำแดง  ได้นำมาปลูกในพื้นที่ตำบลรำแดง เมื่อปี 2525 โดยแนวคิดของคุณอุดม  ทักขระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง  ที่จะเปลี่ยนวิถึชีวิตเกษตรกรรมโดยเฉพาะ การทำนาในพื้นที่รำแดง ในการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแดงและมีผลต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เปลี่ยนแนวคิดมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำ และไม่เป็นอันตรายใดๆกับผู้ใช้และผู้บริโภค จึงได้นำพืชตะกูลถี่ว คือปอเทืองมาปลูก

เนื่องจากปอเทืองให้น้ำหนักของอินทรีย์(ปุ๋ยพืชสด) มากกว่าพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นและดอกสีเหลืองของปอเทืองจะมีความสวยงาม ทำให้พื้นนาที่แห้งก่อนหน้านี้ กลับมาสวยงามเป็นธรรมชาติ ประกอบกับตำบลรำแดง มีต้นตาลโตนดหนาแน่นและสวยงามยืนเป็นพื้นหลังให้กับดอกสีเหลืองของต้นปอเทืองที่เต็มทุ่งนา จึุงเกิดความสมดุลของธรรมชาติ สร้างให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “เทศกาลปอเทืองบานที่รำแดง”

ทุ่งปอเทืองที่รำแดง เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันหลายฝ่าย ได้แก่ อบต.รำแดง . อบจ.สงขลา, สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 12 สงขลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โดยในปี 2562  อบต.รำแดงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการแปรรูปจากพืชปอเทือง โดยนำดอกปอเทืองมาทำชาสมุนไพร สบู่และไส้ขนม  นำลำต้นปอเทืองมาทำเส้นใย ในการจักรสานเพื่อทำผลิตภัณฑ์ เช่น หมวก กระเป๋า ฯลฯ

เทศกาลปอเทืองจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายน นี้จนกว่าจะหมดดอกปอเทืองจะทุ่งอันสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพถ่าย โดยมีรางวัล รวมหลายรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ  กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายภายในปี 2562 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล เป็นไฟล์ jpg ส่งภาพขยายไม่ต่ำกว่า 5×7 นิ้ว บนกระดาษแข็งเว้นขอบข้างละ 1 นิ้ว ส่งได้ที่ อบต.รำแดง  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562 โทร.074-894133 , 086-4882549 ประกาศผลตัดสิน วันที่ 5 กันยายน 2562 ทาง Facebook/อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: