งานแสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 11 จังหวัดภาคใต้

Spread the love

งานแสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ 11 จังหวัดภาคใต้

วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2562พาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดชุมพร จัดงานแสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโอเชี่ยนชุมพร โดยมี ผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆของภาคใต้


งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ 3 ต่อจากการประกวดและประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ของแต่ละจังหวัดทั้ง 11 จังหวัด


ซึ่งผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 50 ร้านค้า และมีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่นำผลิตภัณฑ์ร่วมจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย อันเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ โดยภายในงานนี้ได้มีการมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะการประกวดของฝากของที่ระลึกประจำจังหวัดชุมพรด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts