PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562

Spread the love

PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562

       บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP 

เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่2 วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก

ในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน   ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้

พีเอฟพี ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเลี้ยงแก่ ผู้เข้าร่วมงาน ภายในงานครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม   2562 ณ  สวนสุขภาพพระยาสุนทรานุรักษ์ ซอย 8 (บ้านสวนตูล) 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: