แถลงข่าวบวชชีพราหมณ์

Spread the love

 

วันที่ 17 มกราคม 2560    ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการบวชชีพราหมณ์ โดยมี พระปลัด ดร.พลกฤต กัลป์ยาณธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)และเจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต1    พร้อมด้วยนายปรีชา ชัยหลีเจริญ    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   นายสุรเชษฐ ประยืนยง     ตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ และนางกาญจนา ขาวผ่อง       ตัวแทนผู้เข้าบวชธัมมจารี(ชีพราหมณ์)       ร่วมแถลงข่าวโครงการบวชชีพราหมณ์ เพื่อถวายพระราชกุศล      แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่อง ในโอกาสสตมวาร ( ครบ 100วัน ) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 มีผู้บวช จำนวน 150 ท่าน ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts