ปชส.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “รู้เท่าทันการเมือง” เพื่อการเลือกตั้ง

Spread the love

ปชส.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “รู้เท่าทันการเมือง” เพื่อการเลือกตั้ง

วันนี้ (14 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมสุปรีดา โรงแรมวีว่า จังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “รู้เท่าทันการเมือง” เพื่อการเลือกตั้ง โดยมีนายสัมภาษณ์  เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกุศล เตะอะสัน เป็นวิทยากรในการสัมมนา และมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเข้าร่วม


นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในระดับจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีรูปแบบและวิธีที่แตกต่างไปจากการเลือกตั้งแบบเดิมหลายประการ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงจัดขึ้นประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกับทุกภาคส่วน และประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จำลองคูหาเลือกตั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงการเลือกอย่างถูกวิธี โดยการสาธิตการเลือกตั้ง และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น และซักถามปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts