76 คนไทยจากอินโดนีเซียถึงหาดใหญ่ สาธารณสุขคัดกรองเชื้อCOVID 19 เข้ม ก่อนแยกกักตามภูมิลำเนา

76 คนไทยจากอินโดนีเซียถึงหาดใหญ่ สาธารณสุขคัดกรองเชื้อCOVID …

Read More