‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ เวียนเทียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ เวียนเทียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ เวียนเทียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ…

Read More