‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน ‘พระแก้วมรกต’ เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน ‘พระแก้วมรกต’…

Read More
Verified by ExactMetrics