โรงไฟฟ้าเทพานำกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถึบ้านตูหยง ดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่

นำคณะกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถีบ้านตูหยง เข้าศึกษาดูงาน ณ …

Read More