แถลงข่าวศรัทธาคู่ฟ้า จักรพรรดิกวนอิมคู่สยาม สองสมเด็จบารมีก้องโลกา และงานกินเจ ประจำปี2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม  2563  สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธ…

Read More