เศรษฐีใจบุญร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา”โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เศรษฐีใจบุญร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์ร…

Read More