เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน”

เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมสวนนำร่องเกษตรฐานราก “ไม้ผลเศรษฐกิจ…

Read More