เลขาธิการ ศอ.บต. นำตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ในพื้นที่จชต. เข้าพบนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการ ศอ.บต. นำตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตามโคร…

Read More