“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. จัดนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. จัดนโยบาย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“เยียวยาด้วยหัวใจ” ศอ.บต.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จชต. ร่วมส่งแ…

Read More