เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี

เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวั…

Read More