เปิดบริการแล้ว! นิทรรศการโซนใหม่ “Astronomy Insight” และ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่”

เปิดบริการแล้ว ! นิทรรศการโซนใหม่ “Astronomy Insight” และ “จ…

Read More