เทศบาลเมืองสงขลา ตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดพร้อม ขุด ลอก ล้างคูระบายน้ำ

เทศบาลเมืองสงขลา ตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดพร้อม ขุด ลอก ล้างคูระบายน้ำ

วันที่่ 25 พฤษภาคม 2564  เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ส่ว…

Read More