เทศบาลเมืองควนลัง ประชุมการช่วยเหลือ โครงการสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองควนลัง ประชุมการช่วยเหลือ โครงการสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบ…

Read More