เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั…

Read More