เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดอบรมการทำหน้ากากอนามัยต้านภัยโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้า…

Read More