เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมรับมือฤดูฝน

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมรับมือฤดูฝน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทอ…

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมพร้อมศูนย์กักกันสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine)

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมพร้อมศูนย์กักกันสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่…

Read More