เทศบาลนครหาดใหญ่และกรรมการชุมชนโชคสมาน ร่วมล้างโควิด-19 ในวัดโคกสมานคุณ

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรร…

Read More