เทศบาลนครสงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ

 ทน.สงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย…

Read More