เทศบาลนครสงขลา ทำพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน

  เทศบาลนครสงขลา ทำพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาต…

Read More