เทศบาลนครสงขลา ทำงานเชิงรุก เยี่ยมเยียนพื้นที่ปัญหา

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและควา…

Read More