เทศบาลนครสงขลา จัดอบรมให้กับ อสม.ทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดห…

Read More