เทศบาลนครสงขลา จัดอบรม ส่งเสริมความรู้ ต่อเนื่องแก่ อสม. พัฒนาศักยภาพ

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

เทศบาลนครสงขลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ต่อเนื่องแก่ อสม. พัฒนา…

Read More