เจ้าหญิงนักประวัติศาสตร์ เยือนเมืองเก่า อาจารย์ มรภ.สงขลา เล่าเรื่องราว ‘ศาลเจ้าพ่อกวนอู’

เจ้าหญิงนักประวัติศาสตร์ เยือนเมืองเก่า อาจารย์ มรภ.สงขลา เล…

Read More