“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ถวายในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ…

Read More